Profil společnosti

Historie

Společnost vznikla v roce 1997 a od svého vzniku se specializuje se na oblast dodávek pohonných hmot a topných olejů. Při své činnosti využívá dlouholeté zkušenosti svého managementu, který v této oblasti působí již od roku 1993.

Klienti a partneři

Našimi klienty jsou zejména veřejné čerpací stanice pohonných hmot, firemní čerpací stanice dopravců, zemědělců a ostatních vlastníků vozových parků, dále odběratelé topných olejů určených k výrobě tepla. Díky spolupráci s významnými výrobci a velkodistributory pohonných hmot patří mezi naše zákazníky i řada středních a menších firem zabývající se velkoobchodem s pohonnými hmotami.

 

Přednosti

Naší předností v této oblasti je trvalé sledování vývoje cen pohonných hmot na světových trzích, od kterého odvozujeme budoucí pohyby cen na trhu v ČR. Tyto informace jsou k dispozici i našim klientům, kteří si tak mohou plánovat nákupy pohonných hmot za nejvýhodnější ceny na trhu a to v předstihu při očekávaném zdražení a nebo později, při očekávaném snížení ceny.

Přeprava

Pro přepravu pohonných hmot a topných olejů používáme vlastní silniční cisternová vozidla vybavená velkovýdejem, malovýdejem s pistolí a měřením s přepočtem na referenční teplotu 15°C. Při větších objemech můžeme zajistit přepravu železničními cisternami.

Technologie na skladování a výdej PH

Spolupracujeme též s řadou firem dodávající technologie pro skladování a prodej pohonných hmot z nichž nejvýznamnější je naše sesterskáfirma Q – typ s.r.o, zabývající se prodejem nádrží na pohonné hmoty a mobilních podnikových, případně malých veřejných čerpacích stanic.